Dětský autismusDětský autismus, autismus u dětí, atypický autismus, autistické děti, lehká forma autismu a účinnost aminokyselinových přípravků.

Na rozdíl od ostatních pracovišt´ provádíme on-line konzultace a zasíláme poštou přímo do vašeho domova.

Více než 20 let profesionalni zkušeností s neustálými konzultacemi a léčbou našich milých, malých pacientů od šesti měsíců věku, následným sledováním a zpětnou reakcí od rodičů nám umožňuje s jistotou deklarovat účinné vlastnosti aminokyselin který pomáhají:

 • lze pozorovat zlepšení vnímání,
 • rozšiřuje se komunikace s okolím, 
 • objevuje se uvědomění si sebe sama, okolí a jejich vzájemného vztahu, 
 • zlepšuje se řeč, její plynulost a její využití v komunikaci. 
 • snižuje se frekvence či úplně mizí stereotypní pohyby,
 • zlepšuje se vztah a ochota k hraní.

Vy se můžete přihlásit k bezplatné online konzultaci s neurologem, klinickým genetikem, pediatrem - stačí přejít na - odkaz. V průběhu konzultace se dozvíte, zda Vám nebo Vašemu dítěti můžou aminokyseliny pomoci, pak pro Vás bude vypracováno individuální schéma podávání aminokyselinových komplexů, které můžete později obdržet poštou.

Aminokyselinové preparáty mohou být podávány u dětí s různými variantami dětského autismu  a stupně postižení. 
Výsledky léčby závisí na formě autismu a stupně postižení. Většina autistických dětí při podávání aminokyselinových preparátů začíná být více samostatných, kontaktních a jako výsledek více sociálně adaptovaných.

Daniel z Německa, tříletý kluk, začal s užíváním aminokyselin, ale rodiče v průběhu prvního měsíce nepozorovali větší změny. V průběhu druhého měsíce nás ale informovali, že se vše začalo měnit. Najednou si začal všímat domácího mazlíčka – kočky, kterou dříve vnímal jako stůl či jiný předmět nebo nábytek. Začal si také všímat aut jedoucích po ulici, která dříve vůbec nezaznamenával, začal potichu vyslovovat různá slova a zdá se, že jich mnoho zná. Cvičení s logopedem začalo přinášet první výsledky, chlapec začal spolupracovat, zatímco dříve byly tyto návštěvy čistě formální, logopeda si vůbec nevšímal. Více v sekci Příběhy z praxe.

 

Autismus je vývojové duševní postižení projevující se abnormální sociální interakcí, stereotypními repetitivními vzorci chování a narušenými komunikačními schopnostmi objevující se u dětí před třetím rokem života. Autismus je vrozená porucha některých mozkových funkcí vznikající na neurobiologickém podkladě. Je jednou z nejzávažnější poruch dětského mentálního vývoje. Duševní vývoj dítěte s autismem je díky tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti, je doprovázen specifickými vzorci chování. Autismus zahrnuje širokou řadu poruch, od zjevné mentální retardace až po jedince s minimalizovanými příznaky, kteří nejsou ostatním nijak nápadní. 
Stanovení diagnózy dětského autismu je složité vzhledem k odlišnostem ve schopnostech a chování jednotlivých autistických jedinců a stupni postižení smyslového vnímání. Základem postižení je odlišné smyslové vnímání a odlišné reakce na určité podněty. Děti postižené autismem lze rozeznat již během prvních měsíců života. Autisté se projevují lhostejností k druhým lidem; vyhýbají se očnímu kontaktu, minimálně komunikují, dávají přednost samotě a reagují pasivně na objímání a mazlení, neodpovídají normálním způsobem na projevy hněvu či náklonnosti ze strany rodičů, zdají se postrádat empatii. Nemocní s autismem  typicky preferují neměnné rutiny a stálá prostředí a mohou reagovat negativně na jejich změny. Bývají náchylní k výbuchům vzteku nebo se uchylují k mechanicky se opakujícímu chování, například kývání, nebo stále dokola vypínají světla v místnosti a podobně. Některé děti s autismem mají agresivní nebo sebezraňující chování. Také hyperaktivita, neschopnost soustředění nebo výrazná pasivita se často s autismem pojí. V průběhu života může být sociální odcizení jedinců s autismem a Aspergerovým syndromem natolik intenzivní, že si mnoho z nich vytváří imaginární světy a přátele. 

Většina nemocným autismem nedokáže zcela regulovat své jednání, které může vést od slovních výbuchů neadekvátních situaci až ke sebezraňujícímu chování. Autističtí jedinci typicky preferují neměnné rutiny a stálá prostředí a mohou reagovat negativně na jejich změny. U autistů se objevují též poruchy řeči různé závažnosti. Někteří nemluví po celý život, u některých je vývoj řeči pouze opožděn, jiní používají řeč neobvyklým způsobem / vedou monolog na své oblíbené téma, komunikují pouze jednotlivými slovy, opakují naučenou frázi/. Autistické děti jsou málokdy schopné vést samostatný život bez intenzivní nápravné výchovy, oddané péče rodičů a někdy ústavní péče a podávání léků.

Autismus je poruchou, jejíž příčinu se prozatím nepodařilo odhalit. Předpokládá se, že při vzniku autismu určitou roli  hrají genetické faktory, různá infekční onemocnění a chemické procesy v mozku. Moderní teorie tvrdí, že autismus vzniká až při kombinaci několika těchto faktorů. Diagnóza autismu je stanovena na základě odlišných projevů chování, které se objevují v raném věku života dítěte (do 36 měsíců). 

Klasifikace autismu

- je definován tzv. triádou – výskyt příznaků alespoň v jedné z následujících oblastí:
sociální interakce
řeč používaná v sociální komunikaci
symbolická či imaginativní hra.

Dělení podle WHO

 • Autismus
 • Atypický autismus

- nemusí být přítomny všechny znaky autismu nebo vzniká až po 3. roce věku

 • Aspergerův syndrom 

Zhruba u poloviny případů dětského autismu byly zjištěny různé nespecifické projevy mozkového poškození - abnormní EEG nález, abnormity mozečkové, abnormity mozkové kůry. U řady lidí s autismem byly popsány biochemické abnormity týkající se například dysfunkce některých neuromediátorů. Lehká forma autismu.

4/ 5
(40 voites)Online konzultace
 • 13:30 - 14:00 Objednat termín
 • 14:00 - 14:30 Objednat termín
 • Konzultace:
  • Germany
   München

   Leonardo Munich Arabellapark

   Effnerstraße 99 | 81925 München
   • 09:45 - 10:30 Objednat termín
   • 11:15 - 12:00 Objednat termín
   • 12:00 - 12:45 Objednat termín
  • Italy
   Roma

   Best Western Plus Hotel Universo

   Via P. Amedeo 5/b
   • 12:45 - 13:30 Objednat termín
   • 15:00 - 15:45 Objednat termín
  • Polsko
   Kraków

   Hotel Wilga

   ul. Przedwiośnie 16 30-502 Kraków www.hotelwilgakrakow.pl
   • 09:00 - 09:45 Objednat termín
   • 11:15 - 12:00 Objednat termín
   • 12:45 - 13:30 Objednat termín
  Tel: +420 778 071 578