Aminokyselinová léčba

Dětský autismus

aminokyselinové přípravky účinně pomáhají: lze pozorovat zlepšení vnímání, rozšiřuje se komunikace s okolím,  objevuje se uvědomění si sebe...

další podrobnosti

Epilepsie

Účinnost podávání aminokyselinových preparátů u nemocných s epilepsií je komplexní. Podávání aminokyselin je velice účinné na paroxysmální i...

další podrobnosti

ADHD - Syndrom poruchy pozornosti s hyperaktivitou

ADHD je porucha vývoje nervového systému, která se projevuje různě vyjádřenou poruchou pozornosti (nepozorností), hyperaktivitou a impulzivitou, které...

další podrobnosti

Vývojová dysfázie, opožděný psychický vývoj a vývoj řeči s různou etiologií

Při léčbě dětí se zpožděním mentálního vývoje, poruchou řeči a oligofrenií různé etiologie a různého stupně postižení je...

další podrobnosti

Dětská mozková obrna - DMO

Dětská mozková obrna - DMO je trvalé chronické postižení definované poruchou hybnosti v důsledku poškození vyvíjejícího se mozku...

další podrobnosti

Downův syndrom a další genetická onemocnění

Děti s Downovým syndromem jsou velmi odlišné ve svém vývoji, především ve vývoji kognitivních funkcí, v řečových a...

další podrobnosti

Rehabilitace

Při neurologických onemocnění se často vyskytují různé druhy paréze (vysoký nebo nízký svalový tonus, porucha rovnováhy, apod.). Při...

další podrobnosti

Cévní mozkové příhody (CMP) a traumata hlavy

U této široké skupiny nemocných s různou neurologickou symptomatikou lze dosáhnout výborných výsledků zvláště při časném podání po...

další podrobnosti

Dodržujte karanténu a zachovejte klid

Složitou situaci, ve které jsme se všichni ocitli, především rodiče s malými dětmi, zavřené doma v karanténě s...

další podrobnosti