Dětská mozková obrna - DMO

Titulní stránka Aminokyselinová léčba Dětská mozková obrna - DMO


Dětská mozková obrna - DMO

Provádíme bezplatné on-line konzultace, dodáváme naše léky přímo do vašeho domova

 Více než 20 let profesionalni zkušeností s neustálými konzultacemi a léčbou našich milých, malých pacientů od šesti měsíců věku, následným sledováním a zpětnou reakcí od rodičů nám umožňuje s jistotou deklarovat účinné vlastnosti aminokyselin který pomáhají:

 • svalový tonus, spasticitu, rovnováhu a koordinaci pohybů
 • vývoj řeči a intelektu (při poruchách řeči, zpoždění vývoje nebo retardace)
 • výrazně zrychluje průběh rehabilitaci při vysokém nebo nízkém svalovém tonu, spasticitě.

Vy se můžete přihlásit k bezplatné online konzultaci s neurologem, klinickým genetikem, pediatrem - stačí přejít na - odkaz. V průběhu konzultace se dozvíte, zda Vám nebo Vašemu dítěti můžou aminokyseliny pomoci, pak pro Vás bude vypracováno individuální schéma podávání aminokyselinových komplexů, které můžete později obdržet poštou.

Dětská mozková obrna - DMO co to je?
Dětská mozková obrna - DMO je trvalé chronické postižení definované poruchou hybnosti v důsledku poškození vyvíjejícího se mozku v době před porodem. Podávání aminokyselin u dítěte s DMO působí komplexně a pomáhá vyrovnat se s deficitem vzniklém na základě perinatálního poškození. Aminokyseliny jsou přirozenou součástí organismu a mají mnoho regulačních funkcí. Stimulují neurogenezi v poškozeném CNS, aktivují spící nervové buňky, zasahují do regulačních procesů na buněčné úrovni, pomáhají využívat rezervy organizmu, a tak obnovit či zlepšit deficit při postižení dětskou mozkovou obrnou v průběhu porodu nebo do jednoho roku věku dítěte. Může být doprovázeno také poruchou mentálního vývoje či poruchou vývoje řeči a epileptickými záchvaty.

u lékaře

Aminokyseliny jsou účinné u všech forem dětské mozkové obrny. Nejlepších výsledků terapie aminokyselinovými preparáty dosahujeme při spastické diplegii jako podtypu dětské mozkové obrny - DMO. První náznaky zlepšení – snížení spasticity – lze pozorovat během několika dnů podávání aminokyselinových preparátů. Po několika týdnech se zlepšuje jemná i hrubá motorika, rozsah pohybu a svalový tonus. Malé dítě začne dělat první kroky, zlepšuje se rovnováha a chůze, starší děti ovládají lépe jemnou motoriku, mohou psát a kreslit, pracovat na počítači.

Velice účinné jsou aminokyseliny také u hyperkinetické formy dětské mozkové obrny. Hyperkinetická forma dětské mozkový obrný je jednou z forem, kterou je těžké ovlivnit rehabilitací.

Aminokyseliny ovlivňují motorické hyperkinetické příznaky přímo a působí jejich redukci také nepřímo - ovlivněním psychiky. Je obecně známo, že emoční napětí hyperkinetické projevy zhoršuje, o to více v situaci, kdy jsou přítomni další lidé a dítě s hyperkinetickými projevy dětské mozkové obrny má vykonávat určitou činnost. Aminokyseliny snižují emoční napětí a pomáhají nemocnému se celkově sklidnit, současně také přímo pomáhají zmenšit rozsah a sílu mimovolních pohybů. 
Příkladem takového klienta je Alexej. Dnes patnáctiletý chlapec užíval aminokyseliny po dobu jednoho roku a dosáhl zlepšení v motorických projevech a řečových schopnostech. U Alexeje výrazně ustoupila dysartrie a brzy si i ve škole učitelé všimli celkově výrazného zlepšení řeči. Zlepšila se také jemná motorika, která Alexejovi bránila při běžných školních činnostech, při psaní či práci na počítači. Dnes může pohodlně ovládat počítač a plnit s jeho pomocí školní úlohy.

Existuje několik typů dětské mozkové obrny - DMO, které se liší svými příznaky a léčbou:

 • spastická diplegie dětské mozkové obrny - DMO
 • hemiparetická forma dětské mozkové obrny - DMO
 • atonicko – ataktická forma dětské mozkové obrny - DMO
 • hyperkinetická forma dětské mozkové obrny - DMO
 • a další formy dětské mozkové obrny - DMO

Každá forma se vyznačuje specifickou symptomatikou, pro kterou se určuje specifická kombinace aminokyselinových preparátů pro léčbu dětské mozkové obrny - DMO. 
Většina běžných používaných medikamentózních i nemedikamentózních metod léčby nemocných s dětskou mozkovou obrnou - DMO poskytuje pouze dočasný efekt v průběhu léčby a zaměřuje se především na snížení spasticity. /Např. terapie Baclofenem, intramuskulární aplikace botulotoxinu, masáže, fyzioterapie/. 
Naproti tomu při podávání aminokyselinových preparátů při dětské mozkové obrně - DMO dochází k trvalému efektu a i po skončení podávání aminokyselinových komplexů pozorujeme další zlepšení nemocného s dětskou mozkovou obrnou - DMO.  

Poruchy zraku při dětské mozkové obrně - DMO 

Častým problémem u dětské mozkové obrny – DMO je patologie zraku různého rozsahu. Při podávání aminokyselin lze pozorovat zlepšení zraku po dvou až třech měsících. Při amauróze způsobené atrofií optického nervu dochází ke zlepšení ve všech případech. Po několika měsících podávání se zlepšuje nystagmus, ptóza, zvětšuje se amplituda a rozsah očního bulbu, při strabismu se zmenšuje úhel o 5 – 20 stupňů. Tyto účinky vedou k možnosti fixace zraku a binokulárnímu vidění, a tak ke zlepšení jednoho z významných postižení nemocných s dětskou mozkovou obrnou – DMO.

Elisa dětská mozková obrna

 

5/ 5
(8 voites)Online konzultace
 • 16:00 - 16:30 Objednat termín
 • 15:30 - 16:00 Objednat termín
 • Konzultace:
  • Česká Republika
   Praha

   ul. Kořenského 1045/9

   3 patro, výtah
   2
   Červen
   Rezervováno
  • Polsko
   Łódż

   INESS HOTEL

   ul. Wróblewskiego 19/23 93-578 Łódź
   • 10:30 - 11:15 Objednat termín
   • 12:00 - 12:45 Objednat termín
  Tel: +420 778 071 578