Přiklady z naší praxe


Tobiaš
Dětská mozková obrna - DMO 2 roky
Tobias prišel s rodiči do naší ambulance, když mu byly 2 roky. Největší problém byl, že nemohla chodit, padal na záda a rodiče ho museli neustále chytat. Dále pak zaostával v řeči, měl malou slovní zásobu. Po dvou měsících léčby aminokyselinami přestal padat na záda, začal samostatně a jistě chodit, zlepšila se mu řeč i slovní zásoba.
Nadja
ADHD - Syndrom poruchy pozornosti s hyperaktivitou 4,5 roku
Nadje je 4,5 roku, trpí mikrocefalií, zpožděním vývoje, ADHD a je celkově hyperaktivní. Aminokyseliny užívá šest měsíců a rodiče jsou nadšení. Prý je Nadja úplně jiné dítě; je více pozornější a klidnější, navazuje oční kontakt, rozumí více slovům a poslouchá maminčiny pokyny.
Jakub
Dětská mozková obrna - DMO 2 roky
Jakubovi jsou v současné době 2 roky, je velice klidný, hodný a chytrý chlapec, který se živě zajímá o vše, co ho obklopuje. Když k nám Jakub s maminkou poprvé přišli, bylo mu čtrnáct měsíců a byl vývojově opožděný. Neseděl, neotáčel se, neplazil se a nechodil, měl jasně vyjádřenou levostrannou hemiparézu. Jakubova diagnóza diagnóza dětská mozková obrna se zpožděním motorického vývoje a s hemiparézou vlevo byla stanovena v šesti měsících, kdy se poprvé dostal ke specializovanému neurologovi.
Eva
Epilepsie

Eva

Polsko
13 měsíců
Když se Eva narodila s poškozením mozku, lékaři jí nedávali mnoho šancí. Dnes je jí třináct měsíců. Před půl rokem, když se dostala do našeho centra, byla fyzicky zaostalá a slabá, neudržela hlavičku a neměla vyvinutý sací reflex. Dnes je schopná se sama posadit a začíná lézt. Je veselé dítě a rodiče z ní mají radost. Fyzioterapeut, který má Evu v péči, je nadšený, v tak závažných případech se s takovým zlepšením ještě nesetkal.rnrnEvě je dnes třináct měsíců, je to veselá a radostná holčička, je schopná sama si sednout a zkouší lézt. Než k nám přišla, byla bez náznaku pohybu, neudržela hlavičku a neměla vyvinutý sací reflex.